Thông báo về Ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2022

Ngày 22/6/2023 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo số 1796/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền đối với cổ phiếu Tổng công ty Điện lực – TKV.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *