Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

“Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”; “Tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *