Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương

TÁC GIẢ: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

ĐƠN VỊ: CHI BỘ TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ – TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *