Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ chức Hành chính

Họ và tên: Nguyễn Đăng Thành

Sinh ngày: 11/10/1980

Đơn vị công tác: Chi bộ Tổ chức Hành chính

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ

Tải tài liệu đính kèm  Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *