Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TÁC GIẢ: PHẠM VĂN THƠM

ĐƠN VỊ: CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT – ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ – TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *