Bài dự thi Búa liềm vàng 2023

Chủ đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tác giả: Phan Anh Minh

Nhân viên KTAT – Phòng KTAT, Công ty Thuỷ điện Đồng Nai 5 – TKV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *