Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Văn bản mời báo giá

Hạng mục: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị (lần 2)

Số VB: 822/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây