Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: đăng tải bổ sung Văn bản kèm Công văn mời báo giá cung cấp dịch vụ

Tên đơn hàng: bổ sung Văn bản kèm Công văn mời báo giá cung cấp dịch vụ cài đặt, thí nghiệm rơ le bảo vệ so lệch thanh cái C21, C22 theo phiếu chỉnh định

Số VB: 1806/NĐĐT-KHVT ngày 24/6/2024

Số VB:  800/ĐĐMB-PT ngày 14/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Tải tài liệu đính kèm Tại đây