Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Tên đơn hàng: Sửa chữa thiết bị

Số VB: 1849/TM-NĐSĐ ngày 26/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây