Tổng công ty Điện lực – TKV: Mời cung cấp báo giá để lập dự toán

Tên gói cung cấp: Dịch vụ thiết kế, sản xuất trọn gói cuốn Kỷ yếu 15 năm Tổng công ty Điện lực – TKV

Số VB: 1311/ĐLTKV-VP ngày 05/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây