Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Thông báo số: 1573 /TB-NĐSĐ ngày 29/05/2024

Gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng máy xúc lật ZL50C số 01

Tải tài liệu đính kèm Tại đây