Công ty thủy điện đồng nai 5 – TKV: Thông báo về việc gia hạng thời gian nộp báo giá

Tên đơn hàng:  cung cấp vật tư phát sinh phục vụ nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy

Số hiệu đơn hàng: 371/TB-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây