Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thư mời khảo sát, báo giá

Hạng mục: Kiểm định dây đai an toàn

Số VB: 367/TM-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây