Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Nội dung: Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao hiệu quả làm việc cho CBCNV trong Công ty nhiệt điện Sơn Động

Thư mời số: 1520 /TM-NĐSĐ ngày 23/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây