Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 25

Đơn hàng: Mời chào giá đơn hàng số 25: “Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng van đầu đẩy bơm tuần hoàn phục vụ sản xuất năm 2024

Số văn bản đăng tải: 1241/NĐND-KHĐTVT ngày 19/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây