Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Hạng mục: cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe nâng điện Noblift (lần2)

Số hiệu VB: 699/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây