Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ

Hạng mục : Sửa chữa, bảo dưỡng một số pa lăng, cầu trục của Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê năm 2024 (lần 2).

Số hiệu VB: 698/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây