Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng: Cung cấp hộp giảm tốc băng ngang xích gạt máy cấp than

Số hiệu đơn hàng: 01-1903/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây