Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Cung cấp xích máy cấp than băng tải ngang

Số hiệu đơn hàng: 01-2902/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây