Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá hàng hóa

Gói cung cấp: Dự án  đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc khí thải tự động (CEMS) NMNĐ Mạo Khê (lần 2).

Số VB: 1766/NĐĐT-KHVT ngày 20/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây