Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá hàng hóa

Gói cung cấp: Hàng hóa của Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống nghiền đá vôi (dây chuyền đẫ vôi A).

Số VB: 1767/NĐĐT-KHVT ngày 20/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây