Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV : Mời báo giá

Tên đơn hàng: Cung cấp máy tính và một số vật tư các loại (lần 2)
Số VB: 1846/NĐĐT-KHVT ngày 27/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây