Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát và báo giá

Gói thầu: Vật tư, thiết bị phục vụ Sửa chữa lớn Hệ thống cứu hỏa NMNĐ Cao Ngạn

Thư mới số 699/TM-CNPC Ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây