Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn-TKV: Mời khảo sát và báo giá

Gói thầu:  Vật tư, thiết bị phục vụ Sửa chữa lớn MBA T2, T3, TD92 và HT điện 6,6kV tổ máy số 2 NMNĐ Cao Ngạn

Thư mời số 701/TM-CNPC ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây