Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát báo giá

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất, độ tin cậy các hệ thống trọng yếu của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV

Thư mời số 706/TM-CNPC ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây