Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát và báo giá

Hạng mục: Mời khảo sát và báo giá vật tư, thiết bị và dịch vụ phục vụ bảo trì – bảo dưỡng máy phân tích khí MBA

Số VB: 554/TM-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây