Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát và báo giá

Hạng mục: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ phục vụ Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC năm 2024

Số VB: 551/TM-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây