Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư kim khí phục vụ sửa chữa thường xuyên

Số hiệu đơn hàng: 83/ĐH-NĐCP

Số VB: 407/NĐCP-KHĐTVT ngày 29/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây