Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV: Thông báo gia hạn thời giạn nộp báo giá vật tư, thiết bị lập dự toán 

Tên gói cung cấp:  Sửa chữa, bảo dưỡng máy nén khí, máy sấy khí vận chuyển ESP.

Thông báo số 1572/TB-NĐSĐ ngày 29/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây