Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá lập dự toán sửa chữa các máy công cụ

Tên gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng các máy công cụ Phân xưởng Sửa chữa NMNĐ Sơn Động;

Thư mời số 1577TM-NĐSĐ ngày 29/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây