Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm Thiết bị điện

Số hiệu đơn hàng: 62/ĐH-NĐCP

Số VB: 376/NĐCP-KHĐTVT ngày 17/5/2024 

Tải tài liệu đính kèm Tại đây