Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm Hộp giảm tốc

Số hiệu đơn hàng: 67/ĐH-NĐCP

Số CV: 358/NĐCP-KHĐTVT ngày 13/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây