Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị năm 2024 –

Số hiệu đơn hàng: 01-0205/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây