Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá Cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư thiết bị vận chuyển

Thư mời chào giá số: 208/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 30 /ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây