Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá Cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Van hạ áp năm 2024

Thư mời chào giá số: 209/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 31 /ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây