Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá mua sắm vật tư

 

Tên đơn hàng: Mua sắm Ống gió và bánh răng xích

Số VB: 478/NĐCP-KHĐTVT ngày 17/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây