Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: thư mời chào giá số 479/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư thiết bị phần hóa phục vụ sửa chữa thường xuyên
Số VB: 479/NĐCP- KHĐTVT
Tải tài liệu đính kèm Tại đây