Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm thiết bị văn phòng

Số VB: 477/NĐCP-KHĐTVT ngày 17/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây