Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm thiết bị điện phục vụ sửa chữa S1

Số hiệu đơn hàng: 80/ĐH-NĐCP

Số công văn: 581/NĐCP-KHĐTVT ngày 04/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây