Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm chổi than

Số hiệu đơn hàng: 110/ĐH-NĐCP

Số công văn: 582/NĐCP-KHĐTVT ngày 04/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây