Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát, báo giá lập dự toán

Gói cung cấp: Kiểm định định kỳ các TU, TI cao áp NMNĐ Sơn Động năm 2024;

Thư mời số 1921/TM-NĐSĐ ngày 05/07/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây