Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Phin lọc của hệ thống lọc dầu Karol

Số hiệu đơn hàng: 99/ĐH-NĐCP

Số công văn: 579/NĐCP-KHĐTVT ngày 04/7/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây