Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư VPP

Số hiệu đơn hàng: 104/ĐH-NĐCP

Số công văn: 573/NĐCP-KHĐTVT ngày 04/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây