Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Van cổng, van an toàn phục vụ sửa chữa thường xuyên

Số hiệu đơn hàng: 82/ĐH-NĐCP

Số công văn: 455/NĐCP-KHĐTVT ngày 13/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây