Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm hạt trao đổi Cation

Số hiệu đơn hàng: 70/ĐH-NĐCP

Số công văn: 454/NĐCP-KHĐTVT ngày 13/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây