Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV:  Mời khảo sát và báo giá

Công việc: thay thế lốp cho các xe o tô.

Thư mời số 864/TM-CNPC ngày 13/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây