Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Báo giá thiết bị và dịch vụ kỹ thuật

Hạng mục: Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống bảo vệ đường dây 220kV – NMNĐ Cẩm Phả

Số VB: 826/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây