Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Báo giá thiết bị và dịch vụ kỹ thuật

Hạng mục: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống Scada NMNĐ Cẩm Phả

Số VB: 827/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây