Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá hàng hóa

Hạng mục: Dự án đầu tư nâng cấp HT nghiền đá vôi (dây truyền A).

Số VB: 1038/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây