Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo mời chào giá

Gói cung cấp: Sửa chữa thường xuyên các hạng mục nhà cửa – vật kiến trúc của mỏ than Nông Sơn và nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Số VB: 1171/V.NSCP.KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây